Ένας τόπος μαγικός

Πάντα στο μυαλό της υπήρχε ένας τόπος μαγικός και μακρινός που είχε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της. Ένας τόπος ρομαντικός που, όσο ήταν πιτσιρίκα, πίστευε ότι δεν θα τον έβλεπε ποτέ.  Εκεί λέει είχε γεννηθεί και μεγαλώσει ο παππούς αλλά κανείς δεν πήγαινε ποτέ εκεί, ούτε ο παππούς. Όλοι οι φίλοι της συνήθιζαν ναContinue reading “Ένας τόπος μαγικός”