Το μπλε της θάλασσας μεθάει…

Hydra Island, Greece – (c) Photo by Peppy Verigaki

Πρωινό φως. Πρωινά χρώματα. Η θάλασσα πρωταγωνίστρια.

About Efterpi Verigaki

Γυρίζουμε, ανακαλύπτουμε, φωτογραφίζουμε, γράφουμε, σατυρίζουμε και σχολιάζουμε! ⏩ 📷 All photos by me 📷 ⏪
This entry was posted in Φωτογραφίες and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s