Το μπλε της θάλασσας μεθάει…

Hydra Island, Greece – (c) Photo by Peppy Verigaki

Πρωινό φως. Πρωινά χρώματα. Η θάλασσα πρωταγωνίστρια.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s